top of page
Wave

"This is so good; you would not know it was painted by a woman"

Hans Hoffmann about his student Lee Krasner

לצד היצירה

סדנאות אמנות פרטניות

 סדנאות אמנות קבוצתיות

הרצאות

הצגת נושאים הבוחנים את מקומה ותפקידה של האישה בעולם האמנות בתקופות ומיקומי גיאוגראפיים שונים תחת השפעות סביבתיות וחברתיות וחשיפת העושר התרבותי הלטינו אמריקאי

תכליתה העיקרית של האמנות היא לעורר רגש או מחשבה. באמצעות ההרצאות שלי הנני חושפת יצירות ונושאים הנוגעים לנשים ולנורמות חברתיות מקובעות וחושפת את העושר התרבותי והפולקלור של האומנות לטינו אמריקאית

תהליך היצירה מתרחש באופן פרטני בסטודיו שלי, באווירה אינטימית. כלים יצירתיים ומשחקים חברתיים עוזרים בהתמודדות הקושי בביטוי

מילולי ומסייעים בהתמודדות עם בעיות וקשיים. מתנסים בטכניקות וחומרי יצירה שונים,

עושים היכרות עם יצירות ואמנים מפורסמים, יוצרים יומן ויזואלי ובעזרת כלים אלו מבטאים חזותית נושאים הקשורים לזהות, ביטחון עצמי,  התמודדות עם אבל ומחלות, עליה, קושי רגשי,  מוטיבציה ופחד לשינוי

אמנות הינה צורת הבעה המאפשרת להביע אמונות, רגשות, דמיון, דעות, חשיבה, פילוסופיות בדרכים שונות. הסדנאות שלי מכוונות לצורך הבסיסי שיש לנו להבעה, לחיפוש אחרי משמעות, לרצון להיות חלק מקבוצה ולחלוק את החוויות שלנו עם אחרים. בנוכחות אחרים כל משתתף יכול להפוך לאמן, לבחור להיפתח, להביע את דעותיו ולתת ביטוי לתחושותיו

Contact

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
Thanks for submitting!
bottom of page